konsult

Bemanning är ett namn för att hyra personal och kompetens. Ibland för att täcka upp en tillfällig vakans och i andra fall för att bemanna en funktion eller avdelning på längre sikt. Medarbetaren anställs av B Consulting. Detta är ett bra alternativ för dig som av någon anledning inte kan eller vågar anställa just nu.


Hur vi jobbar

LÄr Känna

Vi börjar med att lära känna er. Genom intervjuer om er vision, företagskultur, mål, strategi och ledarskap som grund. Vi skapar en gemensam bild av nuläge och framtida behov. Därefter tar vi fram specifika krav- och talangprofil(er).

Headhuntar

Vi gör en screening av tillgängliga konsulter och genomför en första intervju utifrån vad ni söker. En tillsättning fokuserar på intresse och engagemang - ett kortare konsultuppdrag fokuserar på kompetens och meriter.

Djupintervjuer

Vi genomför intervjuer med alla kandidater vi tror passar för er. Tillsammans med kandidaterna identifierar vi deras styrkor genom samtal där vi även diskuterar intressen, värderingar och kompetens. Allt för att matcha er med rätt personer.

Slutintervjuer - matchar

Baserat på headhunting och intervjuer träffar ni de utvalda kandidater med störst potential att matcha er. Ni tar sedan beslut om vilka kandidater ni allra helst vill arbeta med och därefter tar vi referenser.

Uppföljning och utvärdering

Under uppdragen är vi med hela vägen och stöttar. Vi har kontinuerlig kontakt med både er och konsulten för säkerställa att alla är nöjda och trivs. Efter varje avslutat uppdrag utvärderar vi tillsammans processen för att se hur samarbetet ska utvecklas.